Terugbetaling inschrijvingsgeld


Inschrijvingsgelden worden niet terugbetaald.


Uitzonderingen:

  • Bij een geldige annulering kan het cursusgeld terugbetaald worden t.e.m. 1 werkdag vóór de aanvang van de cursus. Het is de directeur die oordeelt over de ontvankelijkheid van de vraag tot annulering. Om geldig te annuleren, bied je je aan op het secretariaat met het originele inschrijvingsformulier en met de documenten die de annulering staven.
    Bij een geldige annulering wordt op het cursusgeld wél een bedrag van € 13 ingehouden voor administratiekosten.
  • Indien een cursus door de school is afgelast, wordt het cursusgeld volledig terugbetaald na het overhandigen van het originele inschrijvingsformulier. Bij het tijdelijk opschorten van een cursus wegens overmacht (bv. door ziekte van de docent enz.) kan geen (gedeelte van het) cursusgeld teruggevraagd worden.
  • Het cursusgeld is volledig terugvorderbaar wanneer je niet slaagt in de opgelegde toelatingsproef of niveautest.
  • Bij overboeking wordt het cursusgeld volledig terugbetaald.
  • Opleidingscheques: indien je het cursusgeld eerst cash, met Bancontact of online betaalde, dan wordt dit terugbetaald mits binnenbrengen van geldige opleidingscheques + bijbehorend document (volledig ingevuld!). Let op: het bedrag van de opleidingscheques mag niet hoger zijn dan de werkelijke kost van de cursus.