Schoolverzekering


Lichamelijke schade

Elke cursist in onze school is verzekerd voor lichamelijke schade ten gevolge van een ongeval:

  • Gebeurd op weg van en naar school
    (= het normale traject dat de cursist moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar de schoolactiviteit plaatsvindt en omgekeerd)
  • Tijdens de les
  • Tijdens uitstappen/reizen, georganiseerd door de school
  • Op het schoolterrein

Je kan bij een ongeval op school een ongevallenaangifteformulier verkrijgen op het secretariaat. Dit laat je dan invullen door de behandelende arts.
Het formulier kan ook gedownload worden.


Materiële schade

Elke cursist in onze school is beperkt verzekerd voor materiële schade (tot een bepaald bedrag). De verzekering omvat o.a.:

  • Kledijschade ter verzorging van het slachtoffer
  • Brilschade
  • Tandprothese

Wat doen wij?

Wanneer je als cursist gewond bent geraakt bij een ongeval, verstrekken de personeelsleden die een EHBO-opleiding hebben gevolgd, de eerste hulp. Indien nodig begeleiden we je naar een dokter of hulppost.

De dokter moet het geneeskundig getuigschrift invullen op het ongevallenaangifteformulier, dat je kan bekomen op het secretariaat of zelf kan downloaden en afdrukken.


Wat moet je zelf doen?

Als er dokters- of apotheekkosten gemaakt werden, dan betaal je die eerst zelf en je bewaart elk betalingsbewijs. Deze breng je binnen bij je ziekenfonds, dat een deel van de onkosten zal vergoeden. De eventuele facturen/onkostennota’s (originele documenten) die niet door het ziekenfonds worden terugbetaald, stuur je door naar Ethias (Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt), zodat de schoolverzekering deze kan terugbetalen. Denk eraan je rekeningnummer te vermelden op de documenten! Wat later krijg je een schriftelijke bevestiging van de aangifte van het ongeval, inclusief een dossiernummer. Het dossier van het ongeval blijft open tot het moment dat je Ethias verwittigt dat het afgesloten mag worden.