Missie en Visie


Waar staat GO! CVO-IVORAN voor?

GO! CVO-IVORAN wil een dynamisch en pluralistisch centrum zijn waar vele paden elkaar kruisen. Een ruim en relevant aanbod en een hoge kwaliteitsstandaard staan garant voor professionele, persoonlijke en/of maatschappelijke ontplooiing van elke cursist. Daarom willen we flexibel inspelen op de steeds veranderende eisen van onze moderne samenleving. Alle kennis en vaardigheden willen we aanbrengen op een didactisch sterke en maatschappelijk verantwoorde manier, gestoeld op de bepalingen in het decreet volwassenenonderwijs en het pedagogisch project van het GO!Professionele en persoonlijke ontwikkeling: levenslang en levensbreed leren

Cursisten kunnen genieten van een breed aanbod van beroepsgerichte opleidingen en opleidingen binnen de persoonlijke interessesfeer, maar ook ter voorbereiding op verdere opleidingen en integratie in de samenleving.
Collega’s scholen zich regelmatig bij en krijgen de kans om zich verder te ontwikkelen (professionalisering).


Leerplezier en kwaliteit gaan hand in hand

Leren in een aangename, constructieve en ontspannen sfeer zal je meer leerwinst opleveren. Als je merkt dat je iets bijleert en als je vooruitgang boekt, werkt dit motiverend en krijg je meer plezier in wat je leert. Zo versterken motivatie, plezier en vooruitgang elkaar voortdurend. Wij geloven sterk in nabijheid en een persoonlijke aanpak.
Dit geldt overigens niet alleen voor onze cursisten, maar even goed voor ons personeel. Zij spelen een essentiële rol in het realiseren van kwalitatief hoogstaand onderwijs in een stimulerende leeromgeving.


Transparantie

We willen dicht bij onze cursisten staan en korte communicatielijnen hanteren. Via allerhande media brengen we onze boodschap tot bij de juiste ontvanger: website, facebook, e-mail, nieuwsbrief, maar ook via een eenvoudig klasbezoek of een gesprek in de wandelgangen. Ons centrumreglement biedt een antwoord op heel wat vragen en daarnaast staat ons team ter beschikking voor vragen en opmerkingen.

GO! CVO-IVORAN hanteert een transparant evaluatiesysteem met regelmatige feedback en een overzichtelijk portfolio. Dit laat toe om de vorderingen kort op te volgen en bij te sturen waar nodig.


Samen-leven: samen werken en samen leren

Bij GO! CVO-IVORAN leven, werken en leren we met een open geest.
Door nauw samen te werken en te overleggen, proberen we voortdurend onze grenzen te verleggen. We gaan respectvol met elkaar om en engageren ons zowel binnen de school als op maatschappelijk vlak. We leren van elkaar en komen samen verder in een stimulerend leerklimaat.Hoe brengen we deze uitgangspunten in de praktijk?

 • Inzetten op trajectbegeleiding, m.n. voor cursisten Nederlands als vreemde taal (NT2) en Tweedekansonderwijs
 • Organiseren van didactische reizen, allerhande klasoverstijgende activiteiten (Café Chantant, quiz, talenproject, hapjesavond koken, …)
 • Engagement vanuit docenten en cursisten naar de maatschappij (bv. soep op stoep, de Warmste Week)
 • Transparant evaluatiesysteem
 • Sterke vakgroepwerking + vakgroepoverstijgende samenwerking
 • Samenwerking met externe partners
 • Voortdurende bijscholing van onze collega’s
 • In de taalcursussen: inzetten van native speakers waar mogelijk
 • In de cursussen digitale fotografie, lassen en auto: inzetten van leerkrachten met praktijkervaring in de beroepswereld
 • Tevredenheidsenquêtes
 • Onze certificaten bieden kansen in de maatschappij en in je professionele ontwikkeling