LassenZelf je metalen poortje kunnen lassen? Volg dan een opleiding lassen en behaal een erkend certificaat! Ook op professioneel vlak zit je goed met deze opleiding, want lassen is een knelpuntberoep. De vraag naar lassers met de nodige ervaring en competenties is de laatste jaren sterk toegenomen. Een lasopleiding biedt werkzekerheid! Lassers worden ook vaak in het productieproces ingeschakeld voor opdrachten waarbij een hoge graad van kwaliteit vereist is of waar laswerk onder zeer moeilijke omstandigheden wordt uitgevoerd. Bijscholing is dus geen overbodige luxe meer, maar een absolute must voor wie zijn kansen op de arbeidsmarkt maximaal wil benutten.

Bij GO! CVO-IVORAN kan je terecht voor de volgende lasopleidingen:

 • Basismodules
 • BMBE-lasser (Elektrodelasser)
 • MIG/MAG-lasser (Halfautomaatlasser)
 • TIG-lasser
 • Autogeenlasser (Gassmeltlasser)

Elke module gaat door op basis van één lesmoment per week gedurende één jaar. De cursussen lassen starten in september en eindigen in mei of juni. De cursussen gaan door op volgende locatie: KTA Kapellen.

Als je deze opleiding combineert met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming, kan je je diploma secundair onderwijs behalen.


Coördinator

Koen Schelfhout
coordinator.technieken@ivoran.be


Opleidingen

Klik hieronder op de gewenste opleiding voor meer informatie.


In de module ‘Basis Elektriciteit’ leer je eenvoudige elektrische verbindingen en schakelingen maken. Na het beëindigen van deze module ben je in staat elektrisch testgereedschap, zoals een multimeter, te hanteren.

Inhoud:

 • Wisselspanning en gelijkspanning
 • Verschillende vormen van spanningsopwekking
 • Verschillende effecten van stroom (licht, warmte, beweging, magnetisme, chemische werking)
 • De gevaren van elektriciteit kennen en de veiligheidsnormen en reglementering naleven

Deze module omvat basistechnieken. Samen met het handmatig uitvoeren van bewerkingen op verschillende materialen wordt hier de basis gelegd voor het bedienen van machines en kiezen van het juiste snijgereedschap. Bij demontage en montage zal je vooral aandacht schenken aan werkmethoden, technieken en het gebruik van aangepast gereedschap. Om geleidelijk over te gaan naar productief en kwalitatief werk zal men duidelijk verantwoorde werkmethodes en informatie over kwaliteitseisen aanreiken, steeds rekening houdend met de veiligheid en het milieu.

Je leert o.m.:

 • Een werkmethode opvolgen
 • Constructies demonteren en monteren
 • Handmatige bewerkingen uitvoeren
 • Machines bedienen

Deze module omvat basistechnieken waarbij het zelfstandig handelen als doelstelling primeert. Basis lassen omvat de beginselen van de meest voorkomende las- en soldeerprocédés. Je leert veilig omgaan met de lastoestellen.

Je leert o.m.:

 • Een werkmethode opvolgen
 • Plaatmateriaal onderhands (positie PA) door middel van gassmeltlassen verbinden
 • Plaatmateriaal onderhands (positie PA) door middel van BMBE (booglassen met beklede elektrode) verbinden
 • Plaatmateriaal onderhands (positie PA) in ferro metaal door middel van MIG/MAG lassen verbinden
 • Metalen onderdelen door middel van hardsolderen

Klik hieronder op de gewenste opleiding voor meer informatie.


In deze module beogen we de noodzakelijke handvaardigheid om kwalitatief en productief verantwoorde hoeklasverbindingen te realiseren. Je leert een duidelijk geformuleerde opdracht uitvoeren, met inbegrip van tekeninglezen. Je kan instellingen uitvoeren en maatregelen nemen om lasfouten en vervorming te voorkomen en dit met een permanente aandacht voor veiligheid.

Module A: deze module geeft de vaardigheid in het booglassen met beklede elektrode en is vooral aanbevolen voor beginnende lassers in de metaalindustrie en ambachtelijke beroepen.
Module B:
hier wordt getraind voor hoeklassen tussen plaat en buis, in alle lasposities.

Deze module sluit sequentieel aan bij de module “BMBE-Hoeklassen” en beoogt een verder doorgedreven vaardigheid in het lassen met beklede elektroden. Je wordt met deze module opgeleid tot lasser van plaatverbindingen, die zelfstandig opdrachten kan uitvoeren en daarbij beslissingen kan nemen om de gewenste kwaliteit en productiviteit te garanderen.

Module A: deze module is toegespitst op de handvaardigheid voor stompe lassen zonder de lasser op te leiden voor een correcte doorlassing.
Module B: hier wordt de handvaardigheid uitgebreid tot stompe lassen in alle posities, met uitzondering van horizontaal/verticaal. Een correcte doorlassing wordt ook geoefend.
Module C: in deze module wordt vooral de handvaardigheid geoefend in het horizontaal/verticaal en boven het hoofd lassen.

Deze module sluit sequentieel aan bij de modules “BMBE-Hoeklassen” en “BMBE-Plaatlassen” en leidt op tot specialist in het lassen met beklede elektroden. Als je met vrucht deze module afrondt, ben je in staat elke lasopdracht met het proces BMBE tot een goed einde te brengen. Je kan in het productieproces ingeschakeld worden voor opdrachten waarvoor een hoog uitvoeringsniveau vereist is of waar het laswerk onder zeer moeilijke omstandigheden wordt uitgevoerd.

Module A: deze module breidt de handvaardigheid van de lasser uit tot het lassen van buizen met de as horizontaal.
Module B: in deze module wordt de handvaardigheid getraind voor het lassen van buizen met verticale as.

Deze module sluit sequentieel aan bij de modules “BMBE-Hoeklassen” en “BMBE-Plaatlassen” en leidt op tot specialist in het lassen met beklede elektroden. Als je met vrucht deze module afrondt, ben je in staat elke lasopdracht met het proces BMBE tot een goed einde te brengen. Je kan in het productieproces ingeschakeld worden voor opdrachten waarvoor een hoog uitvoeringsniveau vereist is of waar het laswerk onder zeer moeilijke omstandigheden wordt uitgevoerd.

Module C: dit is het vervolg op de modules A en B. Hier wordt de handvaardigheid getraind voor het lassen van buizen onder een hoek van 45°.


Klik hieronder op de gewenste opleiding voor meer informatie.


In deze module willen we de noodzakelijke handvaardigheid bereiken om kwalitatief en productief verantwoorde hoeklasverbindingen te realiseren. Bovendien willen we benadrukken dat de veiligheid in dit domein van de techniek een bijzonder belangrijke rol speelt. We leiden je in deze module op tot hoeklasser voor plaat-plaat en buis-plaat verbindingen. Je kan een duidelijk geformuleerde opdracht uitvoeren, met inbegrip van tekeninglezen. Je leert instellingen uitvoeren en maatregelen nemen om lasfouten en vervorming te voorkomen en dit met een permanente aandacht voor veiligheid.

Module A: deze module geeft training in MIG/MAG-lassen en training in het maken van hoeklassen in plaat in alle posities en T-verbindingen.

Module B: er wordt getraind voor hoeklassen tussen plaat en buis, in alle posities.

Deze module sluit sequentieel aan bij de module “MIG/MAG-Hoeklassen” en beoogt een verder doorgedreven vaardigheid in het lassen met een halfautomaat. We leiden je op tot lasser van plaatverbindingen, die zelfstandig opdrachten kan uitvoeren en daarbij beslissingen kan nemen om de gewenste kwaliteit en productiviteit te garanderen.

Module A: deze module is toegespitst op de handvaardigheid voor stompe lassen en de oefening voor een correcte doorlassing.

Module B: in deze module wordt je handvaardigheid uitgebreid tot stompe lassen in de horizontale/verticale en boven het hoofd posities.

Deze module sluit sequentieel aan bij de modules “MIG/MAG-Hoeklassen” en “MIG/MAG-Plaatlassen” en leidt op tot specialist in het lassen met een halfautomaat. Als je deze module met vrucht afrondt, ben je in staat elke lasopdracht met het MIG/MAG proces tot een goed einde te brengen. Je kan in het productieproces ingeschakeld worden voor opdrachten waarvoor een hoog uitvoeringsniveau vereist is of waar het laswerk onder zeer moeilijke omstandigheden wordt uitgevoerd.

Module A: in deze module wordt vooral de handvaardigheid geoefend in het lassen van stompe verbindingen van buizen in de verticale en horizontale posities.

Module B: je breidt je handvaardigheid uit tot het lassen van pijpen in de positie H-L045, zowel buizen als buisverbindingen.


Klik hieronder op de gewenste opleiding voor meer informatie.


In deze module wensen we de noodzakelijke handvaardigheid te bereiken om kwalitatief en productief verantwoorde hoeklasverbindingen te realiseren. Bovendien willen we benadrukken dat de veiligheid in dit domein van de techniek een bijzonder belangrijke rol speelt. We leiden je in deze module op tot hoeklasser. Je kan een duidelijk geformuleerde opdracht uitvoeren, met inbegrip van tekeninglezen. Je leert instellingen uitvoeren en maatregelen nemen om lasfouten en vervorming te voorkomen en dit met een permanente aandacht voor veiligheid.

Module A: deze module geeft training in het maken van hoeklassen in plaat in alle posities.

Module B: in deze module wordt getraind voor hoeklassen tussen plaat en buis, in alle lasposities.

Deze module sluit sequentieel aan bij de module “TIG-Hoeklassen” en beoogt een verder doorgedreven vaardigheid in het lassen met het TIG-proces. We leiden je in deze module op tot lasser van plaatverbindingen, die zelfstandig opdrachten kan uitvoeren en daarbij beslissingen kan nemen om de gewenste kwaliteit en productiviteit te garanderen.

Module A: deze module is toegespitst op de handvaardigheid voor stompe lassen en de oefening voor een correcte doorlassing.

Module B: in deze module wordt je handvaardigheid uitgebreid tot stompe lassen in de horizontaal/verticale en boven het hoofd posities.

Deze module sluit sequentieel aan bij de modules “TIG-Hoeklassen” en “TIG-Plaatlassen” en leidt op tot specialist in het lassen met het TIG-proces. Als je deze module met vrucht afrondt, ben je in staat elke lasopdracht met het TIG-proces tot een goed einde te brengen. Je kan in het productieproces ingeschakeld worden voor opdrachten waarvoor een hoog uitvoeringsniveau vereist is of waar het laswerk onder zeer moeilijke omstandigheden wordt uitgevoerd.

Module A: in deze module wordt vooral de handvaardigheid geoefend in het lassen van stompe verbindingen van buizen in de verticale en horizontale posities.

Module B: deze module breidt je handvaardigheid uit tot het lassen van buizen in de positie H-L045, zowel buizen als buisverbindingen.


Klik hieronder op de gewenste opleiding voor meer informatie.


Deze module beoogt een verder doorgedreven vaardigheid in het autogeenlassen. We leiden je met deze module op tot lasser van plaatverbindingen, die zelfstandig opdrachten kan uitvoeren en daarbij beslissingen kan nemen om de gewenste kwaliteit en productiviteit te garanderen.

Module A: deze module voorziet in de training voor hoeklassen van plaat in alle posities.

Module B: deze module betreft stompe lassen in plaat, posities PC en PE.

Deze module beoogt een verder doorgedreven vaardigheid in het autogeenlassen. We leiden je met deze module op tot lasser van plaatverbindingen, die zelfstandig opdrachten kan uitvoeren en daarbij beslissingen kan nemen om de gewenste kwaliteit en productiviteit te garanderen.

Module A: deze module voorziet in de training voor hoeklassen van plaat in alle posities.

Module B: in deze module wordt je handvaardigheid voor het lassen van stompe lassen in buizen uitgebreid tot de H-L405 positie en tevens in het lassen van knooppunten.Lessenrooster

Het lessenrooster voor schooljaar 2019-2020 zal vanaf einde mei beschikbaar zijn op onze website.


Inschrijven

Voor schooljaar 2019-2020 kan je vanaf 11 juni 2019 inschrijven. Voor een inschrijving kan je langskomen op het secretariaat in Kapellen tijdens onze openingsuren of je kan jezelf online inschrijven. Je neemt best volgende items mee: je identiteitskaart (of document dat wettig verblijf in België aantoont) en het totaal te betalen bedrag voor de module (liefst met Bancontact).


technieken_ma technieken_wo technieken_za bmbehoek_di bmbeplaat_wo bmbebuis_ab_do bmbebuis_c_do migmaghoek_di migmagplaat_ab_wo migmagbuis_do tighoek_wo tigplaat_wo tigplaat_do tigbuis_wo gasplaat_wo gasbuis_do

Kostprijs

Je betaalt per module. De totale kostprijs bestaat uit het inschrijvingsgeld (€ 1,50 per lestijd) en eventueel cursusgeld (boeken, kopieën, kledij, …). Indien je over een geldig attest beschikt, betaal je een verminderd of zelfs geen inschrijvingsgeld. Meer informatie over deze attesten kan je terugvinden bij vrijstellingen. Wie werkt, kan ook in aanmerking komen voor opleidingscheques. Werkgevers kunnen gebruikmaken van KMO-cheques.

De prijzen van de cursussen staan vermeld op het lessenrooster.


Evaluatie

Je bent geslaagd indien je aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

 • je bent regelmatig aanwezig in de lessen (minimaal 2/3 aanwezig);
 • je neemt deel aan alle ingerichte examens en proeven;
 • je behaalt minimum 50% op het eindtotaal.