Extra cursus Digitale Fotografie

Wegens succes: extra cursus Digitale Fotografie 1


Periode
7 september 2018 – 25 januari 2019

Lesmoment
Vrijdagnamiddag | 13.20 u. – 16.00 u.

Locatie
Kazerneweg 2 | 2950 Kapellen Hoogboom


Inschrijven kan online of op het secretariaat tijdens de openingsuren.

Let op: plaatsen zijn beperkt!


Volg ons: