Educatief verlof: hoe werkt het?


Het betaald educatief verlof kan omschreven worden als het recht toegekend aan werknemers uit de privé-sector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon.

De werkgever kan niet weigeren maar moet wel akkoord gaan met de planning van het educatief verlof. Na de opleiding vraagt hij de terugbetaling door het indienen van een schuldvordering.


Procedure

Indien je bij je inschrijving te kennen hebt gegeven dat je van dit stelsel gebruik wil maken, bezorgt je docent je uiterlijk 4 weken na de start van de cursus het aanvraagformulier ‘Attest Educatief Verlof’ dat je zo snel mogelijk aan je werkgever overhandigt. Na het beëindigen van een module of (voor een lineaire opleiding) een trimester krijg je een ingevuld aanwezigheidsdocument dat je eveneens zo snel mogelijk aan je werkgever bezorgt.


Op hoeveel uren heb je recht?

Algemene opleidingen (talen) geven recht op 80 kredieturen. Beroepsopleidingen (computer, lassen, auto, …) geven recht op maximum 120 kredieturen. Deze uren dienen opgenomen te worden tussen de start- en de einddatum van de cursus. Afwezigheden moeten steeds gewettigd worden (medisch attest, attest van werkgever, attest staking openbaar vervoer, …) en zo snel mogelijk vooraf gemeld. Afwezigheden (gewettigd of ongewettigd) kunnen soms het tegoed aan kredieturen negatief beïnvloeden. Hieronder vind je een overzicht, afkomstig van de website van www.werk.be.


Twee voorbeelden ter illustratie

  • 1ste jaar talen (= 120 lestijden) geeft recht op 80 kredieturen. Opdat je kredieturen volledig toegekend zouden kunnen worden, dien je minstens 80 lestijden aanwezig te zijn. Je kan m.a.w. 40 lestijden gewettigd afwezig zijn zonder verlies aan kredieturen.
  • 1 module ICT (= 60 lestijden) geeft recht op 60 kredieturen. Je dient steeds aanwezig te zijn opdat al je kredieturen volledig toegekend zouden worden. Als je bijvoorbeeld twee lessen (= 8 lestijden) gewettigd afwezig bent, zal het maximaal op te nemen aantal kredieturen nog 60 – 8 = 52 uren bedragen.

Attesten van Educatief Verlof worden niet uitgereikt indien de ongewettigde afwezigheid meer dan 10% van het totaal aantal lesuren bedraagt.

Meer informatie over educatief verlof kan je terugvinden op werk.be