AutotechniekBen je gek op motorvoertuigen en vind je het geweldig om eraan te sleutelen? In deze praktijkgerichte opleiding met geïntegreerde theoretische ondersteuning verwerf je door het uitvoeren van opdrachten in een modern uitgeruste garage inzicht in de werking van automotoren, het rollend gedeelte van de wagen en de auto-elektriciteit/elektronica.

De meeste modules gaan door op basis van één avond per week gedurende één jaar. De cursussen lassen starten in september en eindigen in mei of juni. De cursussen gaan door op volgende locatie GO! KTA Kapellen.

Als je deze opleiding combineert met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming, kan je je diploma secundair onderwijs behalen.


Coördinator

Koen Schelfhout
coordinator.technieken@ivoran.be


De opleidingen

Om de modules van "Hulpmecanicien" te volgen, heb je geen voorkennis nodig.
Klik hieronder op de gewenste opleiding voor meer informatie.


Deze module omvat basistechnieken. Samen met het handmatig uitvoeren van bewerkingen op verschillende materialen wordt hier de basis gelegd voor het bedienen van machines en kiezen van het juiste snijgereedschap. Bij demontage en montage zal je vooral aandacht schenken aan werkmethoden, technieken en het gebruik van aangepast gereedschap. Om geleidelijk over te gaan naar productief en kwalitatief werk zal men duidelijk verantwoorde werkmethodes en informatie over kwaliteitseisen aanreiken, steeds rekening houdend met de veiligheid en het milieu.

Je leert o.m.:

 • Een werkmethode opvolgen
 • Constructies demonteren en monteren
 • Handmatige bewerkingen uitvoeren
 • Machines bedienen

Deze module omvat basistechnieken waarbij het zelfstandig handelen als doelstelling primeert. Basis lassen omvat de beginselen van de meest voorkomende las- en soldeerprocédés. Je leert veilig omgaan met de lastoestellen.

Je leert o.m.:

 • Een werkmethode opvolgen
 • Plaatmateriaal onderhands (positie PA) door middel van gassmeltlassen verbinden
 • Plaatmateriaal onderhands (positie PA) door middel van BMBE (booglassen met beklede elektrode) verbinden
 • Plaatmateriaal onderhands (positie PA) in ferro metaal door middel van MIG/MAG lassen verbinden
 • Metalen onderdelen door middel van hardsolderen

In de module ‘Basis Elektriciteit’ leer je eenvoudige elektrische verbindingen en schakelingen maken. Na het beëindigen van deze module ben je in staat elektrisch testgereedschap, zoals een multimeter, te hanteren.

Inhoud:

 • Wisselspanning en gelijkspanning
 • Verschillende vormen van spanningsopwekking
 • Verschillende effecten van stroom (licht, warmte, beweging, magnetisme, chemische werking)
 • De gevaren van elektriciteit kennen en de veiligheidsnormen en reglementering naleven

In deze module wordt vooral aandacht besteed aan het uitvoeren van een beperkt onderhoud volgens de instructies van de constructeur en het vervangen van eenvoudige mechanische en elektrische onderdelen. Je kan een stroomkring van lamp tot zekering controleren en vervangen.

Je leert o.m.:

 • Het eigen werk plannen en organiseren
 • Een beperkt onderhoud uitvoeren
 • Eenvoudige mechanische en elektrische onderdelen vervangen
 • Een wagen klaarmaken.

In deze module wordt vooral aandacht besteed aan het vervangen en herstellen van banden. Het onderhoud van een voertuig heeft bij het beëindigen van de cursus geen geheimen meer. Banden, wieluitlijning, balanceren en remmen worden verder uitgediept.

Je leert o.m.:

 • Het eigen werk plannen en organiseren
 • Een beperkt onderhoud uitvoeren
 • Eenvoudige mechanische en elektrische onderdelen vervangen
 • Werkzaamheden aan banden uitvoeren

Demontage montage omvat het verwijderen en terugplaatsen van grote gehelen of componenten van het voertuig. In deze module zal je vooral aandacht schenken aan het leren lezen van instructies van de constructeur en het aanleren van een goede werkmethode om mechanische en elektrische onderdelen alsook accessoires te verwijderen en te monteren. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het verwijderen en sorteren van afval en restproducten op een veilige en milieuvriendelijke manier.

Je leert o.m.:

 • Het eigen werk plannen en organiseren
 • Gehelen van mechanische en elektrische onderdelen verwijderen en plaatsen
 • Aan ruiten, portieren en beweegbare carrosserieonderdelen werken

Om de modules van "Mecanicien" te volgen, moet je geslaagd zijn voor alle modules van "Hulpmecanicien".
Klik hieronder op de gewenste opleiding voor meer informatie.


In deze module worden naast onderhoudsactiviteiten courante reparaties aan motoren van personen- en lichte bedrijfswagens uitgevoerd. Beperkte revisies aan het motorblok uitvoeren, onderdelen van in- en uitlaat onderhouden en werkzaamheden aan de koeling vormen de belangrijkste onderwerpen binnen deze module.

Je leert o.m.:

 • Het eigen werk plannen en organiseren
 • Collega’s begeleiden
 • Werkzaamheden aan in- en uitlaatsystemen uitvoeren
 • Werkzaamheden aan de koeling uitvoeren
 • Motoren beperkt reviseren

In deze module worden naast onderhoudsactiviteiten courante reparaties aan motoren van personen- en lichte bedrijfswagens uitgevoerd. Controleren en afstellen van verbrandingsmotoren vormen de belangrijkste onderwerpen binnen deze module.

Je leert o.m.

 • Het eigen werk plannen en organiseren
 • Collega’s begeleiden
 • Benzinemotoren controleren en regelen
 • Dieselmotoren onderhouden.

In deze module zal men versnellingsbakken en eindreducties van personen- en lichte bedrijfswagens onderhouden. Bij het beëindigen van deze cursus heb je een degelijke kennis van vaardigheden met betrekking tot transmissiesystemen, koppelingen, aandrijfassen, 4×4, automaten, …

Je leert o.m.

 • Het eigen werk plannen en organiseren
 • Collega’s begeleiden
 • Een onderhoud voor de technische inspectie uitvoeren
 • Transmissies en eindreducties controleren, herstellen en afstellen

In deze module zal je de ophanging, stuurinrichting en remsystemen van personen- en lichte bedrijfswagens leren onderhouden. Thema’s uit de basismodules (ophanging, stuurinrichting, remmen) worden hier verder uitgediept. Ook nieuwe ontwikkelingen komen uitgebreid aan bod.

Je leert o.m.

 • Het eigen werk plannen en organiseren
 • Collega’s begeleiden
 • Remsystemen controleren, herstellen en afstellen
 • Stuurinrichtingen controleren, herstellen en afstellen
 • Ophangingen controleren, herstellen en afstellen

Om de modules van "Technicus" te volgen, moet je geslaagd zijn voor alle modules van "Hulpmecanicien" en "Mecanicien".
Klik hieronder op de gewenste opleiding voor meer informatie.


Daar waar de mecanicien stopt met zoeken, gaat de technicus verder met het opsporen van complexe elektrische en mechanische storingen. Je leert de gepaste meetapparatuur gebruiken, zoals de oscilloscoop. Na deze module ben je thuis in het ontstekingssysteem, de startkring en de laadkring.

Je leert o.m.

 • Het eigen werk plannen en organiseren
 • Collega’s begeleiden
 • Complexe herstellingen uitvoeren en controleren
 • Elektrische en elektronische voertuigkringen en systemen controleren, diagnose stellen, herstellen en regelen
 • Elektrische en elektronische installaties inbouwen en herstellen

Naast een inleiding in de elektromechanica, krijgt foutendiagnose aan mechanische en elektrische systemen de nodige aandacht. Complexe elektronische schema’s worden ontleed en getoetst aan de praktijk.

Je leert o.m.

 • Het eigen werk plannen en organiseren
 • Collega’s begeleiden
 • Elektrische en elektronische voertuigkringen en systemen controleren, diagnose stellen, herstellen en regelen
 • Motoren reviseren

Alle aandacht gaat hier naar moderne regelsystemen van zowel benzine- als dieselmotoren. Rechtstreekse benzine-inspuiting, common rail, piëzoverstuivers en uitlaatgasnabehandelingssystemen komen aan bod.

Je leert o.m.

 • Het eigen werk plannen en organiseren
 • Collega’s begeleiden
 • Organisatorische taken uitvoeren
 • Elektrische en elektronische kringen en systemen controleren, diagnose stellen, herstellen en regelen.

Als kroon op het werk worden moderne veiligheids- en comfortsystemen bestudeerd en komt datacommunicatie in voertuigen (CAN-bus) uitgebreid aan bod. Een technisch dossier en mondelinge verdediging vormen de afsluiting van een opleiding tot technicus.

Je leert o.m.

 • Het eigen werk plannen en organiseren
 • Collega’s begeleiden
 • Organisatorische taken uitvoeren
 • Elektrische en elektronische installaties inbouwen en herstellenLessenrooster

Het lessenrooster voor schooljaar 2019-2020 zal vanaf einde mei beschikbaar zijn op onze website.


Inschrijven

Voor schooljaar 2019-2020 kan je vanaf 11 juni 2019 inschrijven. Voor een inschrijving kan je langskomen op het secretariaat in Kapellen tijdens onze openingsuren of je kan jezelf online inschrijven. Je neemt best volgende items mee: je identiteitskaart (of document dat wettig verblijf in België aantoont) en het totaal te betalen bedrag voor de module (liefst met Bancontact).


Kostprijs

Je betaalt per module. De totale kostprijs bestaat uit het inschrijvingsgeld (€ 1,50 per lestijd) en eventueel cursusgeld (boeken, kopieën …). Indien je over een geldig attest beschikt, betaal je een verminderd of zelfs geen inschrijvingsgeld. Meer informatie over deze attesten kan je terugvinden bij vrijstellingen. Wie werkt, kan ook in aanmerking komen voor opleidingscheques. Werkgevers kunnen gebruikmaken van KMO-cheques.

De prijzen van de cursussen staan vermeld op het lessenrooster.


Evaluatie

Je bent geslaagd indien je aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

 • je bent regelmatig aanwezig in de lessen (minimaal 2/3 aanwezig);
 • je neemt deel aan alle ingerichte examens en proeven (theorie en praktijk);
 • je behaalt minimum 50% op het eindtotaal.